Leave a comment

Zdravá strava a bioprodukty

Zdravá strava

Zdravá strava a bioprodukty

Bioprodukty jsou výrobky ekologického zemědělství a hospodářství. Mohou mít rostlinný i živočišný původ. Přirozená zdravá strava se skládá z větší části právě z biopotravin. Mají mít vysokou kvalitu a splňovat přísné normy a požadavky na zdravou stravu. Stanoví to zákon o ekologickém zemědělství a výnosu ministerstva zemědělství Slovenské republiky. Podléhají pravidelné kontrole, zda jsou dány předpisy dodržovány. Základními bioprodukty jsou výrobky vypěstované a dochované v ekologickém hospodářství. Jde o obilí, ovoce, zeleninu, dobytek, drůbež a jiná zvířata. Kontrole podléhají nejen samotné bioprodukty, ale i postupy používané při hospodaření. Při chovu zvířat jsou důležité krmiva, které by měly být také produktem ekologického hospodaření.

Biopotraviny jsou i výrobky, které jsou vyráběny z těchto zdrojů. Čili obilí z ekologického hospodářství zaručí, že pečivo z něj vyrobené bude zařazeno do kategorie bioproduktů a bude součástí zdravé stravy. Potraviny vyprodukované z tohoto hospodaření mohou označovat jako bioprodukty. Při chovu zvířat mohou být používány pouze krmiva z ekologického zemědělství. Jejich produkty jsou maso, vejce, mléko, sýry, jogurty. Přísně zakázáno je používání chemických látek a pesticidů, které vylučují to, aby šlo o bioprodukt. Mohou se používat hnojiva a kompost vyprodukované na přírodním základě.