Leave a comment

SEO optimalizácia pre vyhľadávače je relevantná pre majiteľov webových stránok

SEO optimalizácia pre vyhľadávače

SEO optimalizácia pre vyhľadávače je relevantná pre majiteľov webových stránok

SEO je skratka anglického výrazu Search engine optimization, čo znamená optimalizácia pre vyhľadávače. Pojem SEO, ani optimalizácia pre vyhľadávače Vám nemusí nič hovoriť, ak nie ste vlastníkom webovej stránky. Ak ste iba bežným užívateľom, s týmto pojmom ste sa stretnúť nemuseli, a možno sa ani nestretnete. SEO optimalizácia pre vyhľadávače sa týka hlavne majiteľov webových stránok, keďže táto služba je v prvom rade ponúkaná im. V rámci nej ide o zlepšenie webovej stránky. Ide o odstránenie chýb na webovej stránke, o dosiahnutie lepších pozícií vo výsledkoch vyhľadávačov a rovnako aj o zlepšenie alebo teda respektíve o zvýšenie počtu zákazníkov a návštevníkov. SEO optimalizáciou pre vyhľadávače sa snažíme dosiahnuť lepšie pozície v neplatených vyhľadávačoch, teda vo vyhľadávačoch, akými sú napríklad Google, Yaho, Bling alebo aj český Seznam.Medzi časti SEO optimalizácie pre vyhľadávače zaraďujeme napríklad SEO analýzu, ktorá poskytuje základné informácie o tom, ako je na tom webová stránka. Od tejto časti sa odvíjajú ďalšie časti, ďalšie použité metódy a techniky.